domingo, 18 de septiembre de 2016

Manifiesto para el acuerdo entre la izquierda vasca

ezkera2flecha-izq2MANIFIESTO PARA EL ACUERDO ENTRE LA IZQUIERDA VASCA

[1] Quienes suscribimos este manifiesto nos reconocemos y nos reivindicamos en una izquierda plural, esencialmente crítica y autocrítica, encarnada en una cultura de deliberación sin restricciones y de debate permanente, como instrumento de transformación social. Nuestra propuesta no tiene nada que ver con la construcción de ninguna “casa común”. En lo que sí creemos es en la posibilidad de llegar a diagnósticos compartidos y encontrar espacios de acción común.

[2] Creemos que la izquierda ha sido más fuerte y más útil como instrumento de transformación social cuando, reconociendo su diversidad, ha sido capaz de llegar a acuerdos estratégicos más allá de las coyunturas electorales. Acuerdos abiertos a la participación de otras fuerzas políticas en el contexto del juego democrático, pero cuyo contenido esencial haya surgido desde posiciones netamente progresistas. Cuando esto ha sido así, las políticas públicas impulsadas por partidos y organizaciones sociales de izquierda han contribuido claramente al desarrollo del país y al bienestar de su ciudadanía.

[3] La izquierda es y debe ser plural. Pero a esta pluralidad le debe corresponder una cultura pluralista que sea capaz de compartir diagnósticos, identificar objetivos, alcanzar acuerdos, desarrollar políticas coordinadas y gestionar constructivamente las discrepancias. Lo contrario, limitarse a la competencia electoralista en el corto plazo, obsesionarse con los liderazgos y hegemonismos, convertir las discrepancias en cuanto al horizonte transformador en obstáculos que hagan fracasar las intervenciones en el corto y medio plazo, es una tragedia para la izquierda y, sobre todo, una traición a las necesidades y esperanzas de las clases populares. Especialmente hoy.

[4] En Euskadi se ha abierto, por primera vez, una ventana de oportunidad para la articulación de un espacio de izquierdas liberado de todos esos lastres identitarios que históricamente han impedido la construcción de una alternativa a los nacionalismos que, a la hora de la verdad, rompían a la izquierda en campos etnoculturales supuestamente irreconciliables. Hoy existe en Euskadi una nueva generación que, cómoda con su identidad pluralista, afronta la política desde claves distintas de las que han caracterizado la realidad vasca. Nunca antes como hoy habíamos vislumbrado la posibilidad de construir una alternativa de gobierno en clave progresista y cívica.

[5] No nos resignamos a observar cómo nuestro país, y el mundo en general, se encalla en unas políticas basadas en la desigualdad, en la exclusión, el racismo, la insolidaridad, la privatización, la desposesión y la destrucción de lo público. Y sobre todo, no nos resignamos a contemplar cómo la izquierda fracasa en el intento de enmendar esta deriva neoliberal precisamente ahora, en un momento en que el capitalismo muestra sus límites como nunca antes y las políticas de la derecha han renunciado a cualquier objetivo que tenga que ver con la cohesión social, la sostenibilidad ecológica, la justicia global, la redistribución de la riqueza, la igualdad plena entre mujeres y hombres o la democratización real de la administración e instituciones públicas.

[6] Hay momentos históricos en los que lo que toca es discutir para prefigurar escenarios estratégicos y hay otros en los que lo urgente es acordar. No se trata de elegir entre pensamiento estratégico e intervención pragmática, sino de modular ambas dimensiones en favor de una acción política transformadora. Porque estamos ante la posibilidad de ser parte activa de una mayoría social y de gobierno que lidere las transformaciones que Euskadi necesita. Por todo ello hacemos un llamamiento a las diferentes fuerzas de la izquierda vasca para que se reconozcan y acuerden espacios de acción común, ya sea en la oposición o para conformar una alternativa de gobierno.


EUSKAL EZKERRAREN BAITAKO AKORDIOAREN ALDEKO MANIFESTUA

[1] Manifestu hau izenpetzen dugunok ezker askotariko batean ikusten dugu geure burua, baita berori aldarrikatu ere, nahi baitugu funtsean kritikoa eta autokritikoa den ezker bat, zeinaren gorputza murrizketarik gabeko eta etengabeko eztabaidaren balio kulturalak osatzen baitu, gizartea aldatzeko tresna denez geroztik. Gure proposamenak ez du bilatzen “denontzako etxe” bat eraikitzea, baina sinesten dugu aurki daitezkeela diagnostiko partekatuak eta ekintza komunetarako tokiak.

[2] Uste dugu ezkerra indartsuagoa eta gizartea aldatzeko baliagarriagoa izan dela, noiz eta, bere aniztasuna onetsirik, gai izan denean akordio estrategikoetara heltzeko, hauteskundeen koiunturetatik haratago. Akordio horiek irekirik egon behar dute beste indar politiko batzuek parte har dezaten testuinguru demokratikoaren jokoan, baina beti ere akordioen funtsezko mamia jarrera garbiro aurrerakoietatik sortu bada. Horrela jokatu denean, ezkerreko alderdiek eta gizarte-erakundeek bultzatutako politika publikoek nabarmenki lagundu dute herrialdea garatzen eta herritarren ongizatea handitzen.

[3] Ezkerra askotarikoa da, eta horrela izan behar du. Baina aniztasun horri kultura pluralista bat egokitu behar zaio, gaitasuna duena diagnostikoak partekatzeko, elkarrekin helburuak identifikatzeko, akordioak lortzeko, politika koordinatuak garatzeko eta desadostasunak modu konstruktibo batez kudeatzeko. Kontrakoa egitea, hau da, epe laburreko lehia elektoralistara mugatzea, lidergo eta hegemonismoekin tematzea, oztopo bihurtzea transformazioaren zeruertzari buruzko desadostasunak, eta horrela porrotera eramatea epe laburreko eta ertaineko interbentzioak, tragedia hutsa da ezkerrarentzat eta, batez ere, traizioa egiten zaie herri-klaseen premiei eta itxaropenei. Gaur egun bereziki.

[4] Euskadin, lehenengo aldiz, leiho bat zabaldu zaio ezkerreko espazio bat artikulatzeko aukerari, traba identitarioez askaturik, zeinek historikoki galarazi baitute nazionamismoei alternatiba eraikitzea, ezkerra apurtu eta eremu soziokultural ustez bateraezinezkoetan banatzen baitzuten. Gaur egun Euskadin bada belaunaldi berri bat, bere identitate pluralista eroso bizi duelarik, politikan gako desberdinez diharduena, orain arte euskal errealitatean ohikoak izan diren giltzarrietatik aldenduta. Orain arte inoiz ez dugu aurrean izan gobernu-alternatiba aurrerakoi eta gizabidezko bat eraikitzeko aukera.

[5] Ez dugu etsitzen ikusten dugunean ezen, gure herrialdea eta, oro har, mundu osoa, trabaturik dagoela desberdintasunean oinarritutako politika batzuetan, bazterketan, arrazakerian, elkartasunik ezean, pribatizazioan, desjabetzean eta publikotasunaren suntsiketan. Eta oroz gain, ez dugu etsirik ikusi nahi nola ezkerrak porrot egiten duen deriba neoliberala zuzentzeko ahaleginean, une honetan hain zuzen, noiz eta, kapitalismoa bere mugak inoiz baino argiago erakusten ari denean eta eskuinaren politikek uko egin dietenean kohesio sozialaren gaineko edozein helbururi, iraunkortasun ekologikoari, justizia globalari, aberastasunaren birbanaketari, emakume eta gizonen arteko berdintasun osoari, administrazio eta erakunde publikoen benetako demokratizazioari.

[6] Une historiko batzuetan eztabaida eszenatoki estrategikoak aurreikustera bideratu behar da, beste batzuetan, berriz, urgenteena adostea da. Kontua ez da pentsamendu estrategikoaren edo esku hartze pragmatikoaren artean aukeratzea, baizik eta dimentsio biok modulatu behar dira ekintza politiko eraldatzailearen alde egiteko, zeren aukera baitugu parte aktibo izateko gizarte- eta gobernu-gehiengo batean, Euskadik behar dituen transformazioen buru izan behar duen horretan. Horregatik guztiagatik, euskal ezkerreko indarrei deitzen diegu elkar onartu eta ekintza-eremu komunak adostu ditzaten, hala oposiziotik nola gobernu-alternatiba osoturik.

LISTADO DE PRIMERAS PERSONAS FIRMANTES: AQUÍ
SI QUIERES ADHERIRTE AL MANIFIESTO: AQUÍ.